About us

इंटरनेट च्या या जगात बातम्या आणि माहिती तर खूप उपलब्ध आहे पण ती अचूकपणे कमीत कमी शब्दात उपलब्ध व्हावी ह्याच हेतूने आम्ही “बातम्या” ची निर्मिती केली. जगभरातील महत्वाच्या घडामोडी ते तुमच्या शहरातील घटना फक्त १०० शब्दात म्हणजे “बातम्या”

Comments are closed.