रात्री छोले-राजमा भिजवायला विसरलात? वापरा ही ट्रीक

थंडीच्या दिवसात राजमा-छोले खायला अनेकांना आवडतात. त्याचा खास बेत केला जातो. पण राजमा असो वा छोले ते आधाी भिजत घालावे लागतात. डब्यातून काढले आणि भाजी केली असं होत नाही. छोले किंवा राजमा बनवणे खूप सोपे फक्त ते रात्रभर म्हणजे सहा ते सात तास भिजत ठेवावे लागते. सकाळी राजमा किंवा चणे पाण्याने फुगतात आणि सहज शिजतात. आता ते भिजत घातले नाहीत तर बेत रद्द करावा लागतो.आयत्यावेळी काय करावे ते समजत नाही पण तुम्ही घाबरु नका

हरभरा किंवा छोले किंवा राजमा एका कॅसरोलमध्ये टाका. नंतर त्यावर उकळते पाणी घाला. पाण्याचे प्रमाण राजमा किंवा चण्याच्या पृष्ठभागापेक्षा जरा जास्त हवे. नंतर ते झाकून ठेवा. 

एका तासात तुम्हाला दिसेल की राजमा किंवा चणे शिजण्याच्या प्रमाणात फुगले आहेत. आता त्यांना वाफवण्यासाठी ठेवून द्या.तुम्ही राजमा किंवा छोले करताना जेवढ्या शिट्ट्या करता त्यापेक्षी एक-दोन शिट्या जास्त करा मग पाहा तुम्हाला हवे तसे छोले किंवा राजमा शिजेलेले असतील आणि तुमचा बेत मस्तपैकी पार पडेल. 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.