प्रवाशांसाठी मोठी बातमी,एसटीची हंगामी भाडेवाढ जाहीर, ‘या’ तारखेपासून नवे दर लागू होणार

ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटीची भाडेवाढ झालेली आहे. महसूल वाढीच्या दृष्टीकोनातून एसटी महामंडळाकडून हा निर्णय घेण्यात आलेला असून प्रवास भाड्यामध्ये 5 ते 75 रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आलेली आहे. ही वाढ हंगामी आहे असे सांगण्यात आलेले आहे. 20 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर या दरम्यान, केवळ दिवाळीच्या कालावधीसाठी ही एसटी प्रवास भाडेवाढ करण्यात येणार आहे. ही भाडेवाड शिवनेरी आणि अश्वमेध या बसेसला लागू राहणार नाही. एसटी महामंडळाने दहा दिवसांसाठी ही भाडेवाढ केलेली आहे. त्यात साधी (परिवर्तन), निमआराम (हिरकणी), शिवशाही (आसन) आणि एसी बसेसला ही भाडेवाढ लागू असेल.

ज्या प्रवाशांनी आगाऊ आरक्षण केले आहे त्या प्रवाशांकडून आरक्षण तिकीट दर आणि नवीन तिकीट दर यातील फरक घेण्यात येईल असे एसटी महामंडळाकडून सांगण्यात आलेले आहे. एसटीच्या आवडेल तेथे प्रवास तसेच मासिक, त्रैमासिक आणि विद्यार्थी पासेसना ही भाडेवाढ लागू करण्यात येणार नाही. 1 नोव्हेबरपासून भाडेवाढ संपुष्टात येईल आणि नेहमीप्रमाणे तिकीट दर आकारले जातील असे एसटी महामंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.